KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności » Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL

Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL

OFERTA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

„Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL"

 

DLACZEGO?

Pisząc wnioski w ramach POKL zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości płci. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej płci, ale także równościowych zasad rekrutacji, zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji. Obecnie realizatorzy projektów winni są realizować zapisane zasady, ale najczęściej są one sformułowane jednozdaniowo. A przecież wypełniając wniosek o płatność zobowiązani jesteśmy do zamieszczenia konkretnych zapisów dotyczących realizacji równości płci. Większość wniosków składanych po raz pierwszy jest odrzucanych z powodu braku tych zapisów. Należy zatem przygotować sie do prawidłowej, równościowej, realizacji projektów realizowanych w ramach POKL.

 

O CZYM SIĘ DOWIEMY?

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości płci w Unii Europejskiej,
 • poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno - kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć,
 • nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w poszczególnych etapach realizacji projektu – w tym równościowe zarządzanie projektem, równościowy monitoring i ewaluacja, opracują niezbędną dokumentację projektu, w tym wniosek o płatność.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Część I

 • Zasada równości szans – wprowadzenie.
 • Polityka równości płci – czym jest, a czym nie jest.
 • Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące równości płci.
 • Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.
 • Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
 • Strategiczne cele na rzecz równości płci.
 • Bariery równości płci.

Część II

 • Jak realizować projekt POKL w zgodzie z zasadą równości płci:
 • Cykl projektu realizowanego w ramach POKL z perspektywy równościowej.
 • Równościowe zarządzanie projektem – co to właściwie znaczy?
 • Analiza zapisów projektu w ramach POKL 8.1.1 pod kątem realizacji zasady równości płci: zarządzanie projektem, rekrutacja, promocja, monitoring, ewaluacja.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z zasadą równości płci.
 • Przygotowanie wniosku o płatność z uwzględnieniem perspektywy równościowej.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do realizatorów projektów w ramach POKL.

CZAS TRWANIA:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych) lub 2 dni (16 godzin edukacyjnych).

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

GDZIE?

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

 

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

Wynagrodzenie prowadzących:

- 1.000 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy w przypadku realizacji szkolenia w ramach projektów w całości finansowanych ze środków publicznych,

- 1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy w pozostałych zleceniach.

UWAGA: podane ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

 

INFORMACJI DODATKOWYCH UDZIELA:

p. Iwona Niedojadło, tel. (77) 454-86-67, 502 533 647, mail: biuro@musterin.pl

 • Dodano: 2015-05-22 |

 • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt