Partnerzy » Partnerzy

 • Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

  Iwona Niedojadło - certyfikowana trenerka regionalna NCK.


  www.kadrakultury.pl

 • Fundacja Flexi Mind

  Fundacja mająca na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Specjalizująca się w działaniach na rzecz partycypacji społecznej osób w wieku 60+.


  fleximind.pl

 • MEMO Consulting

  Partnerska współpraca podczas realizacji projektów m.in. w zakresie aspektów prawnych, marketingu, PR i współpracy ponadnarodowej.


  www.memo-net.pl

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Podpisana umowa o współpracy w zakresie oferowania poręczeń i gwarancji ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych oraz Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.


  www.bgk.com.pl

 • PROTON RELATIONS Agencja Marketingu Sportowego i Public Relations

  Agencja Marketingu Sportowego i Public Relations


  www.protonrelations.pl

 • Gliwicki Ośrodek Metodyczny

  Realizacja szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z województwa śląskiego nt. "Jak napisać dobry projekt dla edukacji".


  www.gom.gliwice.pl

 • Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu

  Współpraca przy pozyskiwaniu dotacji i realizacji projektów.


  www.dfoz.pl

 • Biuro Rachunkowe MB Biuroserwis Marek Gonet Bernard Teichmann

  Współpraca przy opracowywaniu wniosków inwestycyjnych, prowadzenie szkoleń i doradztwa na zlecenie Muster-in z zakresu aspektów księgowych prowadzenia firmy.

   


  www.mbbiuroserwis.pl

 • Lokalna Grupa Działania

  Podpisania umowa o współpracy przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów.


  nyskieksiestwo.turystyka.net/

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Współpraca przy realizacji cyklu warsztatów dla nauczycieli „Moje konsumenckie ABC”, oraz cyklu szkoleń w ramach projektu "Uczeń z klasą" nt. „Nauczanie metodą projektów”.


  www.ceo.org.pl/portal/home

 • ALGO Serwis BHP Alicja Gonet

  Usługi BHP


  www.algoserwisbhp.pl

 • Divinapolonia

  Otrzymana audytorska certyfikacja jakości projektów przygotowanych i realizowanych przez "Muster-in".

  Współpraca przy obsłudze podmiotów pozyskujących środki i realizujących projekty finansowane z UE.


  www.divinapolonia.com

 • Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu

  Podpisana umowa o współpracy przy pozyskiwaniu dotacji i partnerstwie przy realizacji projektów.

  Realizacja w partnerstwie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 pt. Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich.


  www.ozrkios.pl

 • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

  Partnerstwo w realizacji projektów finansowanych z EFS: "Kierowanie własną firmą? To łatwe!" oraz "Chcę być szefem".


  pup.olesno.sisco.info

 • Gmina Byczyna Gmina Byczyna

  Realizacja w partnerstwie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 pt. Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim


  www.byczyna.pl

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt