Oferta » Bezpłatne i płatne usługi dot. działalności gospodarczej

Nasza instytucja szkoleniowa – jako instytucja otoczenia biznesu – udziela wsparcia:

- już istniejącym podmiotom gospodarczym: mikro, małe, średnie i duże firmy oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą,

- osobom zamierzającym założyć działalność gospodarczą.

 

Zakres usług bezpłatnych:

1. Doradztwo dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz spółdzielnię socjalną w zakresie:

- procedur administracyjnych,

- możliwości wykorzystania dostępnych dotacji z funduszy unijnych oraz przygotowywania wniosków o dotację, ze szczególnym naciskiem na opracowanie biznesplanu.

2. Doradztwo dla mikro, małych, średnich i dużych firm w zakresie możliwości uzyskiwania dotacji inwestycyjnych dla MSP z różnych funduszy (regionalne programy operacyjne, POKL, PROW, PORyby, POIG, POIŚ).

3. Doradztwo dla mikro, małych, średnich i dużych firm oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą chcących pozyskać środki na realizację projektów z obszaru rynku pracy (tzw. projekty miękkie) o dostępnych źródłach finansowania.

 

Zakres usług płatnych:

1. Szkolenia dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz spółdzielnię socjalną w zakresie:

- procedur administracyjnych,

- możliwości wykorzystania dostępnych dotacji z funduszy unijnych oraz przygotowywania wniosków o dotację, ze szczególnym naciskiem na opracowanie biznesplanu.

2. Szkolenia dla mikro, małych, średnich i dużych firm w zakresie możliwości uzyskiwania dotacji inwestycyjnych dla MSP z różnych funduszy (w tym regionalne programy operacyjne, POKL, PROW, PORyby, POIG, POIŚ, EOG).

3. Szkolenia dla mikro, małych, średnich i dużych firm oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą chcących pozyskać środki na realizację projektów z obszaru rynku pracy (tzw. projekty miękkie) o dostępnych źródłach finansowania i z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie.

4. Warsztaty opracowania strategii rozwoju firmy.

5. Sporządzanie  biznesplanów dla osób zakładających działalność gospodarczą.

 

Kontakt:p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647, e-mail: biuro@musterin.pl

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt