Oferta » Warsztat „Jak napisać dobry projekt”

Jak napisać dobry projekt czyli taki, na podstawie którego otrzymamy dotację.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Co to jest projekt.
 2. Etapy realizacji projektu.
 3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
 4. Charakterystyka problemu: opis, analiza, diagnoza.
 5. Do kogo adresowane jest wsparcie i jak zostanie zapewniony udział uczestników w projekcie.
 6. Zakładane cele i rezultaty projektu.
 7. Sposób realizacji projektu.
 8. Harmonogram działań.
 9. Sposób upowszechniania projektu.
 10. Planowanie ewaluacji i monitoringu projektu.
 11. Tworzenie budżetu, pojęcie kosztów kwalifikowanych.
 12. Aktualnie trwające konkursy.

 

DLA KOGO:

Podmioty posiadajace osobowość prawną, zainteresowane pozyskaniem dotacji ze źródeł publicznych i prywatnych.

CZAS TRWANIA:

2 dni (16 godzin edukacyjnych).

KIEDY:

Termin do indywidualnego uzgodnienia.

GDZIE:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

KOSZT PRZEPROWADZENIA WARSZTATU:

Wynagrodzenie prowadzącej:

- 1.000 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy w przypadku realizacji szkolenia w ramach projektów w całości finansowanych ze środków publicznych,

- 1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy w pozostałych zleceniach.

UWAGA: podane ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

INFORMACJI DODATKOWYCH UDZIELA:

p. Iwona Niedojadło, tel. (77) 454-86-67, 502 533 647, mail: biuro@musterin.pl

 • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt