Oferta » Szkolenie nt. równości ze względu na płeć

NAJPIERW CIĘ IGNORUJA.

POTEM ŚMIEJĄ SIĘ Z CIEBIE.

PÓŹNIEJ Z TOBĄ WALCZĄ.

PÓŹNIEJ WYGRYWASZ.

Mahatma Gandhi


DLACZEGO?

Polityka równości płci realizowana w Unii Europejskiej jest jedną z najnowocześniejszych polityk na świecie, a jej celem jest doprowadzenie do realnej równości między kobietami i mężczyznami we wszelkich sferach życia . Obecnie system prawny krajów UE (w tym Polski), gwarantuje równość obu płci. Niestety w sferze faktycznych działań, w tym w zakresie równości na rynku pracy, w dostępie do edukacji, w podejmowaniu decyzji wciąż odnotowujemy niewystarczający postęp i nierówność szans kobiet i mężczyzn w niemal wszystkich sferach życia. Z czego to wynika? W tym obszarze najważniejsza jest świadomość i rozumienie czym jest równość płci. Prowadząc zajęcia z osobami w różnym wieku, różnych profesji (nauczyciele/-ki, urzędniczki-/-cy, studenci/-tki, uczniowie/uczennice, rodzice) dostrzegamy głównie myślenie o równości płci obarczone mitami. Podstawowym jest uznanie, że w wyniku działań mających na celu równość płci kobiety będą zajmować się zajęciami „męskimi”, a mężczyźni będą zniewieściali. Oraz że równość w płci np. w edukacji przedszkolnej oznacza, że dziewczynki mają nakaz bawienia się samochodami, a chłopcy lalkami. Gdyby to był cel polityki równościowej to wtedy nazwano by ją np. polityką zamiany ról lub odwrócenia. Czym zatem faktycznie jest równość płci? O tym dowiemy się podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki: poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości płci w Unii Europejskiej, zwiększą wiedzę na temat polityki równości płci w kontekście obowiązujących przepisów prawnych w Polsce, poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno-kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć itp. nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Polityki horyzontalne Unii Europejskiej  – wprowadzenie.
  • Polityka równości szans – systematyka.
  • Polityka równości płci – czym jest, a czym nie jest.
  • Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące równości płci.
  • Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.
  • Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
  • Strategiczne cele na rzecz równości płci.
  • Bariery równości płci.

 

DLA KOGO?

Wszystkie podmioty/osoby fizyczne.

 

CZAS TRWANIA:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych)

 

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

 

GDZIE?

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

 

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

- 1.300 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy.

UWAGA: podane ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt