Oferta » Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz ze środków publicznych i prywatnych – szkolenia nt. źródeł i pisania wniosków

 

Posiadamy blisko 20-letnie praktyczne doświadczenie z realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej, stąd specjalizujemy się w szkoleniach nt. pozyskiwania środków i realizacji projektów w oparciu o dotacje unijne, jak i pisania wniosków o dotacje.

Zanim zdecydujemy się na współpracę, w tym przeprowadzenie szkolenia informacyjnego, udzielamy szczegółowych informacji o możliwościach i szansach pozyskania środków na konkretne przedsięwzięcie. Gdy takich możliwości nie ma, albo są niewielkie – mówimy o tym od razu, bo szanujemy siebie i innych.

Różnimy się od większości firm tym, że szkolimy i doradzamy w oparciu o praktykę, tzn. pozyskujemy dotacje również dla siebie i realizujemy projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem środków publicznych na realizację własnych projektów. Zapraszamy m.in.:

  • przedsiębiorców;
  • administrację publiczną, w tym samorządy powiatowe i gminne, powiatowe urzędy pracy, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • związki zawodowe;
  • osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zawodowym.
  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt