KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności » Szkolenie „Zasada równości szans i niedyskryminacji dla zespołów realizujących projekty w perspektywie finansowej 2014-2020”

Szkolenie „Zasada równości szans i niedyskryminacji dla zespołów realizujących projekty w perspektywie finansowej 2014-2020”

DLACZEGO?

Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej płci, ale także równościowych zasad rekrutacji, zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji. W następnym etapie, tj. realizacji projektów, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowej, równościowej, realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

O CZYM SIĘ DOWIEMY?

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki:

  • poznają przesłanki i cele oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące polityki równości szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej,

  • poznają kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,

  • nabędą umiejętność stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w poszczególnych etapach realizacji projektu – w tym równościowe zarządzanie projektem, równościowy monitoring i ewaluacja, przygotowanie wniosku o płatność.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do podmiotów realizujacych projekty finansowane z funduszy europejskiej w perspektywie 2014-2020.

CZAS TRWANIA:

W zależności od zakresu programu:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych) lub 2 dni (16 godzin edukacyjnych).

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

GDZIE?

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

- 1.500 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy,

- 2.640 zł brutto za 2 dni szkoleniowe.

Powyższe ceny zawierają dojazd trenera na miejsce szkolenia w odległości do 100 km od Opola.

UWAGA: podane ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

INFORMACJI DODATKOWYCH UDZIELA:

p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647

e-mail: biuro@musterin.pl

 

  • Dodano: 2022-02-07 |

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt