KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności

Propozycja partnerskiej realizacji projektów

Przedstawiamy propozycję zaproszenia naszej firmy do udziału w charakterze partnera w projektach współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w następujących obszarach: - zakładanie firmy, - rozwój przedsiębiorczości, w tym opracowanie...

2017-10-09 | więcej

Szkolenie „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE 2014-2020”

CELE SZKOLENIA: 1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej. 2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą...

2017-10-06 | więcej

Szkolenie nt. równości szans płci

CELE SZKOLENIA: 1. Poznanie przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej. 2. Zwiększenie wiedzy na temat polityki równości płci w kontekście...

2017-10-05 | więcej

Szkolenie „Zasada równości szans i niedyskryminacji dla zespołów realizujących projekty w perspektywie finansowej 2014-2020”

DLACZEGO? Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy...

2017-10-04 | więcej

Pisanie wniosków – dotacja na założenie firmy w ramach PUP

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na założenie firmy mogą skorzystać z dotacji: - do 20.000 zł - w ramach środków którymi dysponują powiatowe urzędy pracy.   Nasza firma przygotowuje wnioski o dotację na...

2017-09-03 | więcej

Coaching - skorzystaj i zmień swoje życie na lepsze

Zapraszamy do korzystania z niezwykle efektywnej metody wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego, jakim jest coaching. Pani Iwona Niedojadło jest certyfikowaną coach ACC (Associated Certified Coach). Od 2012 roku jest członkinią międzynarodowej organizacji skupiającej...

2016-08-11 | więcej

Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL

OFERTA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL"   DLACZEGO? Pisząc wnioski w ramach POKL zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości płci. Dotyczy to zarówno diagnozy...

2015-05-22 | więcej

Szkolenie z zakresu równości płci

DLACZEGO? Polityka równości płci realizowana w Unii Europejskiej jest jedną z najnowocześniejszych polityk na świecie, a jej celem jest doprowadzenie do realnej równości między kobietami i mężczyznami we wszelkich sferach życia . Obecnie system prawny krajów...

2015-05-20 | więcej

Szkolenie „Zasada równości szans płci kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE

OFERTA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL" przez Instytucję szkoleniową „Muster-in"   DLACZEGO? Niedopełnienie standardów minimum dotyczących równości szans kobiet i...

2015-05-14 | więcej

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt