KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności

Szkolenie "Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym"

Zakres programu: Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje. Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd. System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie....

2018-09-25 | więcej

Szkolenie „Zasada równości szans i niedyskryminacji dla zespołów realizujących projekty w perspektywie finansowej 2014-2020”

DLACZEGO? Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy...

2018-09-21 | więcej

Propozycja partnerskiej realizacji projektów

Przedstawiamy propozycję zaproszenia naszej firmy do udziału w charakterze partnera w projektach współfinansowanych ze środków europejskich i krajowych w następujących obszarach: - zakładanie firmy, - rozwój przedsiębiorczości, w tym opracowanie...

2018-09-20 | więcej

Szkolenie „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE 2014-2020”

CELE SZKOLENIA: 1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej. 2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą...

2018-09-20 | więcej

Coaching - skorzystaj i zmień swoje życie na lepsze

Zapraszamy do korzystania z niezwykle efektywnej metody wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego, jakim jest coaching. Pani Iwona Niedojadło jest certyfikowaną coach ACC (Associated Certified Coach). Od 2012 roku jest członkinią międzynarodowej organizacji skupiającej...

2018-09-11 | więcej

Szkolenie nt. równości szans płci

CELE SZKOLENIA: 1. Poznanie przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej. 2. Zwiększenie wiedzy na temat polityki równości płci w kontekście...

2018-09-10 | więcej

Pisanie wniosków o dotacje na założenie firmy

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na założenie firmy mogą skorzystać z dotacji  w ramach środków, którymi dysponują: - powiatowe urzędy pracy, - lokalne grupy działania (obszary wiejskie).   Nasza...

2018-09-02 | więcej

Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL

OFERTA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „Zasada równości płci dla zespołów projektowych POKL"   DLACZEGO? Pisząc wnioski w ramach POKL zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości płci. Dotyczy to zarówno diagnozy...

2015-05-22 | więcej

Szkolenie z zakresu równości płci

DLACZEGO? Polityka równości płci realizowana w Unii Europejskiej jest jedną z najnowocześniejszych polityk na świecie, a jej celem jest doprowadzenie do realnej równości między kobietami i mężczyznami we wszelkich sferach życia . Obecnie system prawny krajów...

2015-05-20 | więcej

Szkolenie „Zasada równości szans płci kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE

OFERTA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL" przez Instytucję szkoleniową „Muster-in"   DLACZEGO? Niedopełnienie standardów minimum dotyczących równości szans kobiet i...

2015-05-14 | więcej

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt