KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności » Szkolenie „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE 2014-2020”

Szkolenie „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE 2014-2020”

CELE SZKOLENIA:

1. Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości ze względu na płeć w Unii Europejskiej.

2. Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn: gender (płeć społeczno-kulturowa), stereotypy płci, dyskryminacja ze względu na płeć.

3. Podniesienie umiejętności stosowania zasady równych szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.

4. Inne – ustalone ze Zleceniodawcą adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb uczestniczek i uczestników szkolenia.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej – wprowadzenie.

2. Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące zasady równości szans.

3. Polityka równości płci – czym jest, a czym nie jest.

4. Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.

5. Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

6. Strategiczne cele na rzecz równości płci.

7. Praktyczna realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków UE.

 

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli/ek wszystkich podmiotów, które zamierzają złożyć wniosek lub już realizują projekty finansowane z funduszy europejskich. 

 

CZAS TRWANIA:

1 dzień (8 godzin edukacyjnych).

 

KIEDY?

Termin do indywidualnego uzgodnienia

 

GDZIE?

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, który przygotowuje warunki techniczne oraz powiela materiały dla uczestników/uczestniczek.

 

KOSZT PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

- 1.500 zł brutto za 1 dzień szkoleniowy.

Cena zawiera koszt dojazdu trenera na miejsce szkolenia w odległości do 100 km od Opola.

UWAGA: podana cena podlega indywidualnym negocjacjom.

 

INFORMACJI DODATKOWYCH UDZIELA:

p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647

e-mail: biuro@musterin.pl

  • Dodano: 2022-02-07 |

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt