KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności » Szkolenie

Szkolenie

Zakres programu:

1.  Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.

2.  Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.

3.  System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.

4.  Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.

5.  Rada Seniorów – etapy tworzenia.

6.  Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.

7.  Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.

8.  Dobre praktyki.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do pracownic i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także osób podejmujących inicjatywy na rzecz pokolenia 60+.

Forma realizacji / czas trwania:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

6 godzin edukacyjnych.

Prowadząca:

p. Iwona Niedojadło, koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim” oraz "Seniorzy mają głos". Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

W szkoleniu biorą także udział członkinie i członkowie prezydiów rad seniorów z woj. opolskiego, prezentując dobre praktyki z działalności swoich rad.

Kontakt:

tel. 502 533 647, e-mail: biuro@musterin.pl

  • Dodano: 2022-02-07 |

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt