KONSULTACJE - DORADZTWO - SZKOLENIA
WWW.MUSTERIN.PL

Aktualności » Szkolenie "Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym"

Szkolenie "Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym"

Zakres programu:

  1. Polityka senioralna, senior/seniorka, rada seniorów/rada ds. seniorów – definicje.
  2. Podstawy prawne prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd.
  3. System prowadzenia działań w zakresie polityki senioralnej w samorządzie.
  4. Przedstawicielstwo środowiska senioralnego jako wsparcie działań samorządu.
  5. Rada Seniorów – etapy tworzenia.
  6. Zasady opracowania koncepcji polityki senioralnej przez samorząd: diagnoza, strategia.
  7. Źródła finansowania prowadzenia polityki senioralnej przez samorząd, w tym: Program Senior+, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Dzienne Domy Opieki Medycznej, deinstytucjonalizacja usług społecznych.
  8. Dobre praktyki.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do pracownic i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych działających w na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także osób podejmujących inicjatywy na rzecz pokolenia 60+.

Forma realizacji / czas trwania:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

6 godzin lekcyjnych

Kontakt:

tel. 502 533 647, e-mail: [email protected]

  • Dodano: 2018-09-25 |

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt